Prezentare finală

Prezentarea proiectului după derularea sa.